Zarządzanie użytkownikami

Aplikacja centralna pozwala na efektywne zarządzanie uprawnieniami użytkowników aplikacji obsługujących punkty sprzedaży. Umożliwia ona zarówno definiowanie ról, jak i definiowanie użytkowników, przypisywanie ich do określonych ról i ewentualną modyfikację uprawnień odziedziczonych z definicji roli. Możliwe jest również definiowanie poszczególnych użytkowników nie na poziomie centrali, lecz na poziomie punktów sprzedaży przez użytkownika mającego odpowiednie uprawnienia. Za pomocą istniejącego mechanizmu uprawnień można ograniczyć dostęp do dowolnej funkcjonalności dostępnej w danej aplikacji. Najistotniejsze zalety naszego rozwiązania to:

  • elastyczny mechanizm bazujący na rolach użytkowników,
  • możliwość zarządzania uprawnieniami dla wszystkich aplikacji Forcom,
  • zarządzanie użytkownikami jest możliwe dla grupy punktów sprzedaży lub indywidualnie dla wybranych punktów sprzedaży,
  • możliwość zdefiniowania uprawnień dla określonych grup asortymentowych, przydatna szczególnie w dużych sklepach, gdzie określone osoby odpowiadają jedynie za określony asortyment, a nie mają najczęściej żadnych uprawnień odnośnie do pozostałego asortymentu,
  • logowanie aktywności użytkowników, możliwość wykonania audytu zmian dokonanych przez użytkowników oprogramowania,
  • konfigurowalne pulpity aplikacji – optymalizują pracę użytkowników, zapewniając łatwy i szybki dostęp do najczęściej realizowanych zadań.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.