Zarządzanie oprogramowaniem

W zakresie zarządzania oprogramowaniem program Perspectiv umożliwia:

 • inwentaryzację wersji aplikacji zainstalowanych w sklepach, 
 • zarządzanie wersjami aplikacji (automatyczna aktualizacja),
 • zarządzanie konfiguracją aplikacji - grupowanie sklepów o identycznych konfiguracjach w profile, modyfikacja parametrów konfiguracyjnych aplikacji we wszystkich lub w wybranych sklepach,
 • monitorowanie błędów oprogramowania i krytycznych procesów biznesowych,
 • zarządzanie wyglądem kasjerskich ekranów dotykowych.

Podobnie jak w przypadku urządzeń, oprogramowanie Perspectiv umożliwia automatyczną inwentaryzację wersji monitorowanego oprogramowania i jego wybranych parametrów konfiguracyjnych oraz automatyczne grupowanie urządzeń w klasy elementów o identycznych parametrach konfiguracyjnych.

Perspectiv umożliwia również automatyczną aktualizację aplikacji Forcom. Możliwe jest także automatyczne aktualizowanie oprogramowania innych producentów, w tym systemów operacyjnych urządzeń.

Rozwiązanie wspiera proces upgrade'ów pilotażowych. Umożliwia definicję harmonogramu procesu upgrade'owego oraz śledzenie postępów procesu wymiany oprogramowania w sklepach. 

Za pomocą Perspectiva można również modyfikować parametry konfiguracyjne aplikacji. Modyfikacji mogą podlegać zarówno pojedyncze wartości, jak i grupy parametrów i całe konfiguracje aplikacji. 

Podobnie jak w przypadku procesu wymiany oprogramowania, dystrybucja konfiguracji jest realizowana w oparciu o zdefiniowany harmonogram, a jej rezultaty są monitorowane przez aplikację centralną. 

Zaimplementowany mechanizm Pattern matching w odniesieniu do inwentaryzowanych wersji aplikacji umożliwia automatyczną selekcję lokalizacji wymagających aktualizacji wersji oprogramowania, a technologia One Click Upgrade maksymalnie upraszcza proces aktualizacji.

Oprócz możliwości zarządzania wersją i parametrami konfiguracyjnymi oprogramowania, w tym również aplikacji kasowej, program Perspectiv umożliwia zarządzanie wyglądem kasjerskich ekranów dotykowych. Centralne zdefiniowanie nowego klawisza czy nowego wyglądu klawiatury i automatyczne przesłanie tej definicji do wszystkich lub wybranych kas nie jest już problemem.

Przykładowe parametry i zdarzenia związane z oprogramowaniem, możliwe do monitorowania:

 • aktualność backupu bazy danych,
 • przerwy w działaniu usługi lub aplikacji,
 • pojawienie się określonych błędów krytycznych w logach aplikacji,
 • pojawienie się błędów krytycznych w logach systemowych,
 • brak wykonania eksportów do systemu centralnego,
 • czasy wykonania typowych operacji realizowanych w aplikacjach Forcom - przygotowanie danych do zamówienia, czas trwania importu, czas księgowania pozycji dokumentu, czas przygotowania etykiet do wydruku itp.,
 • wersje aplikacji,
 • zmiany w konfiguracjach sprzętowych aplikacji kasowych wykonane lokalnie przez serwisantów.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.